XY LANH BÀN TRƯỢT MXH SMC


0 VNĐ

MXH

XY LANH BÀN TRƯỢT SMC

Chi tiết kỹ thuật dòng XY LANH BÀN TRƯỢT SMC

- Kích thướt (mm): 6 | 10 | 16 | 20
- Kích thướt bộ phận dẫn hướng: 5 | 7 | 9 | 12
- Lưu chất: khí nén
- Tác động: dạng 2 tác động
- Kích thướt cổng cấp: M5 x 0.8
- Áp suất hoạt động tối thiểu: 0.15 MPa, 0.06 MPa, 0,05 MPa
- Áp suất hoạt động tối đa: 0.7 MPa
- Áp suất phá hủy: 1.05 MPa
- Nhiệt độ lưu chất và môi trường: không co cảm biến -10 đến 70°C và c- ó cảm biến -10 đến 60°C (không đóng băng)

MODEL XY LANH BÀN TRƯỢT SMC

MXH6-60-M9BW
MXH10-60-M9BW
MXH16-60-M9BW
MXH20-60-M9BW
MXQ6TNL
MXQ6TFL
MXQ8TNL
MXQ8TFL
MXQ6TNL
MXQ6TFL
MXQ6TNL
MXQ6TFL
MXQ12TNL
MXQ12TFL
MXQ16TNL
MXQ16TFL
MXQ20TNL
MXQ20TFL
MXQ25TNL
MXQ25TFL

Bình luận