Công Tắc Hành Trình VM SMC


0 VNĐ

VM100

Công Tắc Hành Trình khí nén SMC LOẠI NHỎ

Chit tiết dòng VAN CƠ KHÍ SMC LOẠI NHỎ dùng trong công tắc hành trình

- Kết cấu nhỏ gọn, thích hợp với thiết kế tiết kiệm diện tích
- Có tích hợp ống dây
- Có thể tùy chọn cấm dây: từ dưới lên hoặc trên thân
- Có thể di chuyển khi làm việc (hoạt động theo cơ cấu cơ khí)
- Dạng van là van đĩa N.C
- Số cổng 2 hoặc 3 cổng
- Lưu chất khí nén hoặc khí trơ
- Áp suất hoạt động từ 0 đến 0.8 MPa
- Nhiệt độ áp suất và môi trường từ -5 đến 60°C (không đóng băng)
- Diện tích ảnh hưởng 1mm vuông
- Sử dụng đầu nối nhanh dạng đầu núm cắm ống
- Khối lượng 6g

MODEL VAN CƠ KHÍ SMC LOẠI NHỎ

VM1000-4N-00
VM1100-4N-00
VM1010-4N-00
VM1110-4N-00
VM1000-4N-01
VM1100-4N-01
VM1010-4N-01
VM1110-4N-01
VM1000-4N-02
VM1100-4N-02
VM1010-4N-02
VM1110-4N-02
VM1000-4N-08
VM1100-4N-08
VM1010-4N-08
VM1110-4N-08
VM1000-4N-32R
VM1100-4N-32R
VM1010-4N-32R
VM1110-4N-32R
VM1000-4N-32B
VM1100-4N-32B
VM1010-4N-32B
VM1110-4N-32B
VM1000-4N-32G
VM1100-4N-32G
VM1010-4N-32G
VM1110-4N-32G
VM1000-4NU-00
VM1100-4NU-00
VM1010-4NU-00
VM1110-4NU-00
VM1000-4NU-01
VM1100-4NU-01
VM1010-4NU-01
VM1110-4NU-01
VM1000-4NU-02
VM1100-4NU-02
VM1010-4NU-02
VM1110-4NU-02
VM1000-4NU-08
VM1100-4NU-08
VM1010-4NU-08
VM1110-4NU-08
VM1000-4NU-32R
VM1100-4NU-32R
VM1010-4NU-32R
VM1110-4NU-32R
VM1000-4NU-32B
VM1100-4NU-32B
VM1010-4NU-32B
VM1110-4NU-32B
VM1000-4NU-32G
VM1100-4NU-32G
VM1010-4NU-32G
VM1110-4NU-32G

Bình luận