XY LANH XOAY KHÍ NÉN CDRA1 SMC


0 VNĐ

CDRA

XY LANH XOAY KHÍ NÉN SMC

Chi tiết kĩ thuật dòng sản phẩm XY LANH XOAY SMC

- Xy lanh xoay dạng khí nén
- Cỡ thân : 50 | 63 | 80 | 100
- Lưu chất : khí nén (không dầu)
- Áp suất hoạt động cực đại : 1.0 MPa
- Áp suất hoạt động cực tiểu : 0.1 MPa
- Nhiệt độ lưu chất và môi trường : 0 đến 60°C (không đóng băng)
- Sử dụng giảm chấn bằng khí (đệm khí)
- Hiện tượng Backlash trong vòng 1°

MODEL XY LANH XOAY SMC

CRA1BS50
CRA1BS63
CRA1BS80
CRA1BS100
CRA1BW50
CRA1BW63
CRA1BW80
CRA1BW100
CRA1BX50
CRA1BX63
CRA1BX80
CRA1BX100
CRA1BY50
CRA1BY63
CRA1BY80
CRA1BY100
CRA1BZ50
CRA1BZ63
CRA1BZ80
CRA1BZ100
CRA1BT50
CRA1BT63
CRA1BT80
CRA1BT100
CRA1BJ50
CRA1BJ63
CRA1BJ80
CRA1BJ100
CRA1BK50
CRA1BK63
CRA1BK80
CRA1BK100
CDRA1LS50
CDRA1LS63
CDRA1LS80
CDRA1LS100
CDRA1LW50
CDRA1LW63
CDRA1LW80
CDRA1LW100
CDRA1LX50
CDRA1LX63
CDRA1LX80
CDRA1LX100
CDRA1FY50
CDRA1FY63
CDRA1FY80
CDRA1FY100
CDRA1FZ50
CDRA1FZ63
CDRA1FZ80
CDRA1FZ100
CDRA1FT50
CDRA1FT63
CDRA1FT80
CDRA1FT100
CDRA1FJ50
CDRA1FJ63
CDRA1FJ80
CDRA1LJ100
CDRA1LK50
CDRA1LK63
CDRA1LK80
CDRA1LK100

Bình luận