XY LANH KẸP SMC MHZ2-60, MHZ2-10D, MHZ2-16D, MHZ2-20D, MHZ2-25D, MHZ2-32D, MHZ2-40D


0 VNĐ

MHZ

XY LANH KẸP SMC

Chi tiết kĩ thuật dòng sản phẩm XY LANH TAY KẸP SMC:

- Lưu chất dùng bằng khí nén
- Áp suất hoạt động loại hai tác động Ø6: 0.15 đến 0.7 MPa Ø10: 0.2 đến 0.7 MPa Ø16 đến Ø40 : 0.1 đến 0.7 MPa. Loại một tác động Ø6: 0.3 đến 0.7 MPa Ø10: 0.35 đến 0.7 MPa Ø16 đến Ø40 : 0.25 đến 0.7 MPa
- Nhiệt độ lưu chất và môi trường : -10 đến 60°C
- Tần số hoạt động tối đa: Ø6 đến Ø25 là 180 c.p.m, Ø32 và Ø40 là 60 c.p.m
- Tác đông: hai tác động / một tác động

MODEL XY LANH KẸP SMC

Loại hai tác động:

MHZ2-60
MHZ2-10D
MHZ2-16D
MHZ2-20D
MHZ2-25D

MHZ2-10DN
MHZ2-16DN
MHZ2-20DN
MHZ2-25DN
MHZ2-32D
MHZ2-40D

Loại một tác động thường mở:

MHZ2-6S
MHZ2-10S
MHZ2-16S
MHZ2-20S
MHZ2-25S

MHZ2-10SN
MHZ2-16SN
MHZ2-20SN
MHZ2-25SN
MHZ2-32S
MHZ2-40S

Loại một tác động thường đóng:

MHZ2-6C
MHZ2-10C
MHZ2-16C
MHZ2-20C
MHZ2-25C

MHZ2-10CN
MHZ2-16CN
MHZ2-20CN
MHZ2-25CN
MHZ2-32CC
MHZ2-40CC
MHZ2-10S

MHZ2-10SN

Bình luận