VAN LỌC BỤI ĐIỆN TỪ VXF SMC


0 VNĐ

VXF2

VAN GIŨ BỤI ĐIỆN TỪ SMC

Chi tiết kĩ thuật chung dòng sản phẩm VAN GIŨ BỤI ĐIỆN TỪ SMC

- Có thêm dạng cổng lớn hơn từ 50A đến 100A
- Có thêm dạng van thân mặt bích
- Công suất tiêu thụ 4.5 w
- Lưu chất dùng bằng khí nén
- Áp suất hoạt động tối thiểu từ 0.03 đến 0.1 MPa
- Áp suất hoạt động tối đa 0.7 MPa
- Nhiệt độ lưu chất từ -10 đến 60 °C (không đóng băng)
- Nhiệt độ môi trường từ 5 đến 60°C
- Vỏ bọ chống bụi và chống nước IP65

MODEL VAN GIŨ BỤI ĐIỆN TỪ SMC

VXF21AAA
VXF21AAB
VXF21AAC
VXF21AAD
VXF21AAE
VXF21AAF
VXF21AAG
VXF21AAH
VXF21AAJ
VXF21AAK
VXF21AAL
VXF21AAM
VXF21AAN
VXF21AAP
VXF21AAQ
VXF21AAR
VXF21AAS
VXF21AAT
VXF21AAU
VXF21AAV
VXF21AAW
VXF21AAY
VXF21AAZ
VXF22AAA
VXF22AAB
VXF22AAC
VXF23AAD
VXF23AAE
VXF23AAF
VXF24AAG
VXF24AAH
VXF24AAJ
VXF25AAK
VXF25AAL
VXF25AAM
VXF26AAN
VXF26AAP
VXF26AAQ
VXF27AAR
VXF27AAS
VXF28AAT
VXF28AAU
VXF28AAV
VXF28AAW
VXF28AAY
VXF28AAZ

Bình luận