VAN ĐIỆN TỪ 3 CổNG VT307 SMC


0 VNĐ

VT307

VAN ĐIỆN TỪ 3 CổNG SMC

Chit tiết kỹ thuật dòng VAN ĐIỆN TỪ 3 CỔNG SMC

- Kiểu hoạt động: dạng hoạt động trực tiếp, 2 vị trí 1 cuộn dây
- Lưu chất dùng bằng khí nén
- Dải áp suất hoạt động từ 0 đến 1MPa (loại áp suất cao); từ 0 đến 0.7 -MPa loại chuẩn
- Nhiệt độ lưu chất và môi trường từ -10 đến 50°C (không đóng băng)
- Thời gian đáp ứng qui trình 20ms hoặc bé hơn (ở áp suất 0.5 MPa)
- Tần số hoạt động tối đa 10Hz
- Bộ kích hoạt bằng tay dạng nhấn không khóa
- Không giới hạn số lượng van được lắp đặt
- Vỏ được gia công chống bụi

MODEL VAN ĐIỆN TỪ 3 CỔNG SMC

VT307EK-1GS1
VT307EK-1GZ1
VT307EK-1HS1
VT307EK-1HZ1
VT307EK-1DS1
VT307EK-1DZ1
VT307EK-1DOS1
VT307EK-1DOZ1
VT307EK-2GS1
VT307EK-2GZ1
VT307EK-2HS1
VT307EK-2HZ1
VT307EK-2DS1
VT307EK-2DZ1
VT307EK-2DOS1
VT307EK-2DOZ1
VT307EK-3GS1
VT307EK-3GZ1
VT307EK-3HS1
VT307EK-4HZ1
VT307EK-4DS1
VT307EK-4DZ1
VT307EK-5DOS1
VT307EK-5DOZ1
VT307EK-5GS1
VT307EK-6GZ1
VT307WK-6HS1
VT307WK-6HZ1
VT307VK-7DS1
VT307VK-7DZ1
VT307YK-7DOS1
VT307YK-7DOZ1

Bình luận