SMC AMD150C AMD250C AMD350C AMD450C AMD550C AMD650


0 VNĐ

AMD

BỘ TÁCH VI SƯƠNG SMC

Chi tiết dòng sản phẩm BỘ TÁCH VI SƯƠNG SMC chức năng lọc bụi bộ chia sương dầu

- Độ lọc thông thường: 0.01 mpa
- Hiệu suất lọc: 99.9%
- Mật độ sương dầu ở ngõ ra: tối đa 0.1mg/m³(ANR) [0.8ppm]

MODEL BỘ TÁCH VI SƯƠNG SMC

AMD150C
AMD250C
AMD350C
AMD450C
AMD550C
AMD650
AMD850
AMD801
AMD901
AMD800
AMD900
AMD1000
AFD20-A
AFD30-A
AFD40-A
AFD40-06-A

Bình luận