XY LANH TRÒN CDM2B32-200Z SMC


0 VNĐ

CM2

XY LANH KHÍ SMC

Chi tiết dòng sản phẩm XY LANH KHÍ SMC

- Với thiết kế gá đặt đa dạng nhiều chủng loại giúp tăng độ di chuyển tự do cho xy lanh
- V: co nối đơn
- W: co nối đôi
- F(FZ): mặt bích đuôi xy lanh
- L: Chân đế
- N: gá xoay
- U(UZ): trunnion đuôi xy lanh
- N: gá xoay
- E(V): Clevis tích hợp
- B: cơ bản
- BZ: boss-cut cơ bản
- D: Clevis đôi
- C: Clevis đơn
- G: mặt bích đầu xy lanh


MODEL XY LANH KHÍ SMC

CM2B20
CM2B25
CM2B32
CM2B40
CM2L20
CM2L25
CM2L32
CM2L40
CM2F20
CM2F25
CM2F32
CM2F40
CM2G20
CM2G25
CM2G32
CM2G40
CM2C20
CM2C25
CM2C32
CM2C40
CM2D20
CM2D25
CM2D32
CM2D40
CM2T20
CM2T25
CM2T32
CM2T40

Bình luận