Liên hệ

MINH HUNG ELECTRICAL MECHANICAL - Co.,Ltd

Địa chỉ: số 404/20/24, đường Bến Phú Định, Phường 16, Quận 08, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0932.004.392 - Ms. Loan

Email: dailoanngo89@gmail.com