BỘ ĐIỀU ÁP CHÂN KHÔNG IRV SMC


0 VNĐ

IRV

BỘ ĐIỀU ÁP CHÂN KHÔNG SMC

Chi tiết kĩ thuật BỘ ĐIỀU ÁP CHÂN KHÔNG SMC

- Có 2 dòng sản phẩm chính IRV10 | IRV20
- Lưu chất dùng bằng khí
- Dãi áp suất cài đặt từ -100 đến -1.3 kPa
- Áp suất tối đa chịu được : 100 kPa (ngoại trừ lúc có đồng hồ áp)
- Lượng tiêu hao khi lấy vào : 0.6 l/phút (ANR) hoặc ít hơn
- Độ phân giải của núm vặn : 0.13 kPa hoặc ít hơn
- Nhiệt độ lưu chất và xung quanh : 5 đến 60°C
- Đường kính ngoài ống dây ngõ VAC Ø6, Ø8 Ø10 ; ngõ SET Ø1/4", Ø5/16", Ø3/8"

MODEL BỘ ĐIỀU ÁP CHÂN KHÔNG SMC

IRV10-C06
IRV10-C08
IRV10-C10
IRV10-N07
IRV10-N09
IRV10-N11
IRV20-C06
IRV20-C08
IRV20-C10
IRV20-N07
IRV20-N09
IRV20-N11
IRV10A-C06
IRV10A-C08
IRV10A-C10
IRV10A-N07
IRV10A-N09
IRV10A-N11
IRV20A-C06
IRV20A-C08
IRV20A-C10
IRV20A-N07
IRV20A-N09
IRV20A-N11

Bình luận